SV Vredeburg

de Limmer schaakvereniging

Uit de geschiedenis van de vereniging

Piet van der Heijdt
Hoe het begon

Begin jaren zeventig verhuisden Cor Visser, werkzaam bij de Hoogovens, van Alkmaar naar 't Kieftenland 25 in Limmen en Piet van der Heijdt, werkzaam bij Nestlé, van Sneek eveneens naar Limmen en wel naar 't Kieftenland 23. Als buren werden zij al snel goede vrienden met onder andere als gemeenschappelijke 'hobby' het schaakspel.

Tijdens de wekelijkse schaakavondjes kwam regelmatig de gedachte naar voren om ook eens met andere plaatsgenoten een partijtje te schaken, maar hoe regel je zo iets?

Op Vastenavond (februari 1974) kwamen de genoemde buurtjes in het parochiehuis aan de bar in gesprek met de toen zittende burgemeester Molhoek, niet alleen een vervent carnavalsvierder, maar ook een burgemeester met doelstellingen, waaronder: 'De Limmers moeten aan de sport.' Nu had Limmen een bloeiend verenigingsleven op sportief en cultureel gebied, maar volgens de 'burry' ontbrak de denksport. Een schaakvereniging paste in zijn gedachtegoed en voor jeugdleden bestonden subsidiemogelijkheden. Speelruimte zou mogelijk zijn in het cultureel centrum 'Vredeburg'.

In overleg met de Noordhollandse Schaakbond werd een simultaanwedstrijd georganiseerd, waar 14 Limmers aan deelnamen, aangevuld met 26 jeugdleden van sv Castricum. Dit evenement leverde 7 Limmers op die bereid waren lid te worden van een op te richten schaakvereniging.

Na het nodige verrichte voorwerk (statuten, huishoudelijk reglement, contributie, voorstel krantenartikelen, enz.) vond op 31 mei 1974 de oprichtingsvergadering plaats in de bovenzaal van cultureel centrum Vredeburg. De start werd gepland op de eerste vrijdag van september 1974, met het verzoek zelf borden, stukken en schaakklokken mee te nemen. Cor Visser werd voorzitter, Piet van der Heijdt secretaris (later penningmeester) en Maarten Krijt teamleider voor de bondswedstrijden. De voorgestelde naam, sv Vredeburg - door Cor Visser bedacht - werd met algemene stemmen aangenomen.

Jubileum 2014

Tijdens het feest t.b.v. het veertigjarig bestaaan van onze vereniging was er een doorlopende diavoorstelling met foto's uit de oude doos. Deze PowerPoint is hier te downloaden. ( Google Drive. Let op: bestand is met 410 MB afschuwelijk groot!) Mocht dat om welke reden dan ook niet lukken, mail de webmaster dan even. We garanderen dat het bestand virusvrij is.
In de presentatie zat ook onderstaand fragment verwerkt: